Ter promotie van De Halve van de Haar hebben we met een aantal Haarse inwoners een heus dreamteam gevormd. Deze toppers hebben allemaal op verschillende afstanden een prestatie geleverd. Door hun enthousiasme hebben ze meerdere dorpsgenoten aangezet om ook deel te nemen. Een deel van de opbrengst van De Halve van de Haar werd in 2017 gedoneerd aan de stichting.